Root Calculator

Számítsd ki egy adott szám n-edik gyökét!

n√x = ?
Eredmény:

Példák

Szám Eredmény
2√4 2
3√27 3
7√100 1.93069772888325

Lásd még: